Merchandising

Kimono miniatura – 5 euros

 

 

Moldura – 20 euros

 

 

Poster do Jigoro Kano – 15 euros

 

 

 

Gongo em madeira – 20 euros

 

 

 

Poster de Katas – 15 euros

 

 

 

Poster em tela – 30 euros